Previous
Next

Campania Nationala pentru Siguranta Rutiera in traficul din Romania editia a 2-a

iunie-octombrie 2012 | Romania 

În perioada iunie – octombrie 2012 Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă împreună cu C.I.S.R. si Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă va desfăşura cea de-a 2 a ediţie a Campaniei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră cu tema Prevenirea Riscului Rutier în Traficul din România.

Aceasta constituie o nouă etapă a Programului complex şi unitar, demarat in anul 2011, de prevenire şi combatere a riscului rutier şi a consecinţelor acestuia, incercând să ofere soluţii pentru: companiile deţinătoare de flote auto, şcolile de conducători auto, centrele de formare şi pregătire profesională din domeniul transportului rutier, asiguratorii şi specialiştii Tn securitatea şi sănătatea în muncă şi siguranţa rutieră.

Prezenta Campanie are ca scop major reducerea numărului accidentelor de circulaţie, implicit a numărului victimelor şi a consecinţelor materiale ale acestora, prin introducerea bunelor practici profesionale de prevenire a riscului rutier in managementul intreprinderilor de transport, al asiguratorilor si centrelor de pregatire a conducatorilor auto.

Conferinta de deschidere a Campaniei va avea loc Miercuri, 27 lunie 2012 ora 09:00 in Bucureşti, la GRAND HOTEL CONTINENTAL (sala Tonitza), Calea Victoriei, nr. 56, Sector 1.

accident-rutier Evolutia accidentelor rutiere în ultimii 10 ani la nivel mondial şi european se remarcă prin existenta unui trend crescător, accentuat începând cu anul 2006, trend explicabil prin cresterea explozivă a parcului de autovehicule si a numărului de conducători de autovehicule, în contextul unei cresteri economice constante până în anul 2008. Urmările acestui fenomen care afectează întreaga omenire, cum ar fi: decesele, accidentele cu invaliditate sau cele cu incapacitate temporară de munca, precum şi pagubele materale, determină traume şi costuri socio-economice de o importanţă deosebită pentru guverne, în special într-o perioadă de recesiune economică la nivel mondial.

Deoarece ţara noastră se înscrie în această tendinţă, obiectivul de gestionare inteligentă a riscului rutier pentru asigurarea unui climat de siguranţă în trafic, pornind de la  determinarea precisa a costurilor sociale si economice la nivel national ca urmare a accidentelor rutiere grave si a celor soldate cu deces, reprezintă o prioritate naţională;

Pentru realizarea obiectivului de reducere a numărului de persoane decedate şi rănite în accidente rutiere este necesar un parteneriat deplin acceptat de factorii politici decidenţi,  instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, societatea civilă, dar şi de mediul de afaceri din domeniul transporturilor şi mass-media.

Coordonarea eforturilor presupune elaborarea si urmărirea unei strategii naţionale de siguranţă rutieră, bazată pe stabilirea punctelor slabe ale mai multor paliere, cum ar fi cel  legislativ, al controlului şi impunerii legii, al calităţii infrastructurii, al managementului companiilor ce gestionează flote auto, fără a omite însă necesitatea asigurării unui personal pregătit cu un înalt grad de specializare în domeniul siguranţei rutiere.

Asociaţia Română de Securitate şi Sănătate în Muncă îşi propune în această a doua ediţie a Campaniei Naţionale pentru Siguranţa Rutieră în Traficul din România, pe baza trasabilităţii concluziilor din prima ediţie a Campaniei (a se consulta Anexa 1 – click aici), sa propună instrumente şi programe viabile pentru realizarea următoarelor deziderate (a se consulta Anexa 2 – click aici):

  •  Cunoaşterea metodologiilor de calcul al costurilor directe şi indirecte ale accidentelor rutiere;
  •  Integrarea prevenirii riscului rutier în gestiunea întreprinderilor de transport şi a companiilor care gestionează flote de autoturisme;
  •  Formarea formatorilor în domeniul rutier prin specializarea în domeniul prevenirii riscului rutier;

Pregătirea specialiştilor în prevenirea riscului rutier din întreprinderi şi din companiile de asigurări, prin formarea lor ca evaluatori de risc si auditori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.