CURS INSPECTOR S.S.M. (80 ore)

CURS INSPECTOR S.S.M. (80 ore)

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs de perfecţionare, autorizat ANC : Nr. B-0005037/19.12.2012

Cod COR: 325723
Durată: 84 de ore
Preț: 850 lei
Studii minime pentru participare:
 Diplomă de Bacalaureat
Inscrie-te ACUM!

Cui se adreseaza cursul de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă?

 • membrilor Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca din intreprinderi – CSSM,
 • reprezentantului lucratorilor
 • angajatorilor / managerilor
 • tuturor persoanelor interesate

Care sunt beneficiile absolvirii cursului de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă?
In urma absolvirii acestui curs veti dobandi competentele necesare pentru:

 • realizarea activitatilor de prevenire si protectie,
 • informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
 • prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,
 • In urma absolvirii cursului de Inspector SSM, sansele dumneavoastra de angajare cat si de pastrare a locului de munca vor creste considerabil.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 • Dezvoltarea profesională
 • Planificarea activităţilor proprii
 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • Realizarea activităților de prevenire și protecție
 • Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
 • Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în muncă
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţa de a învăţa

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:

 • Carte de identitate 
 • Diplomă de Bacalaureat
 • Certificat de naștere 
 • Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).
 

Inscrie-te la acest curs Acum! 

Date cursant
Date Facturare Dacă datele de facturare sunt pe persoană juridică vă rugăm completați următoarele informații: